Prázdniny 2016/2017

V súlade s vyhláškou MŠ SR č.231/2009 Z.z. a č.518/2010 o organizácii šk. roka na ZŠ sa určujú termíny školských prázdnin na školský rok 2016/2017 nasledovne :

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2015/2016 Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2016

(štvrtok)

28. október –

31. október 2016

2. november 2016

(streda)

vianočné

22. december2016

(štvrtok)

23. december 2016

– 5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

polročné

2. február 2017

(štvrtok)

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(ponelok)

jarné

17. február 2017

(piatok)

20. február –

24. február 2017

27. február 2017

(pondelok)

veľkonočné

12. apríl 2017

(streda)

13. apríl –

18. apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

letné

30. jún 2016

(piatok)

1. júl –

31. august 2017

4. september 2017

(pondelok)

Vyučovanie : Prvý polrok sa začína 1. septembra 2016

vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 /pondelok/
končí 31. januára 2017 /utorok/

Druhý polrok sa začína 1. februára 2017

vyučovanie sa začína 1. februára 2017 /streda/

končí 30. júna 2017 /piatok/

Začiatok vyučovania po prázdninách 4. septembra 2017/pondelok/

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa bude konať 6.- 7. apríla 2017

Prijímacie pohovory na stredné školy : talentovky marec 2017

ostatné prijímacie skúšky máj 2017

Testovanie 5 bude realizované 23. novembra 2016

Testovanie 9 bude realizované 5. apríla 2017 /streda/.
Testovanie 9 náhradný termín 20. apríla 2017 /štvrtok/.

skola@zsmkamenin.edu.sk