Naši učitelia

Riaditeľka: Mgr. Judita Tímár
Zástupkyňa riad.:  Mgr. Judita Večerková
Výchovná poradkyňa:  Mgr. Kristína Lelocká

Triedni učitelia:

1. trieda         Mgr. Ladislav Pesti
2. trieda        Mgr. Silvia Morvaiová
3. trieda        Mgr. Silvia Kišová
4. trieda        PaedDr. Anetta Bernáthová
5.A trieda     Mgr. Adrianna Dávidová
5.B trieda     Mgr. Katalin Farkas
6. trieda        Mgr. Boglárka Tóth
7. trieda        Mgr. Mária Szekeres Szigeti
8.A trieda     Mgr. Zsolt Pathó
8.B trieda     Ing. Anna Petrovičová
9.trieda        Mgr. Richard Hariš

Ostatní učitelia:
Mgr. Eva Bandor
PaedDr. Monika Bacsó   MD
Mgr. Gabriela Tóth Kurucz   MD

Vychovávateľky:

Mgr.  Tímea  Mikle
Mgr. Nikoletta Stribiková
Mgr. Rákota Bianka

 

 

skola@zsmkamenin.edu.sk